گزارشات فوتبال

              تجلیل از کسب قهرمانی جنوب آسیا وتقدیر از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در هامبورگ