سفر رحیمی به کابل

 

حمید رحیمی عازم کابل شد
امروز جمعه 2. مارچ 2012 ساعت 7صبح بوقت اروپای مرکزی حمید رحیمی مشت زن نام آور افغان وقهرمان جهان ، هامبورگ را به قصد وطن عزیزاش  افغانستان ترک گفت . درمیدان هوائی هامبورگ محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان ، محترم الحاج زلمی خیرخواه ومحترم حسین آقا جوادی اعضای هیآت مدیره ، محترم محمد حسن عضواسبق تیم ملی بکس افغانستان ومحترم روهینا نورستانی سابق عضو تیم ملی پهلوانی افغانستان ، یکتعداد جوانان ورزشکار مقیم هامبورک وعدۀ از اعضای خانواده آقای رحیمی برای وداع حاضر بودند.
آقای رحیمی با اهدای دسته های گل از جانب جوانان  و دعای بنمنظور سفرخیر به وطن بدرقه گردیدند.
درختم مراسم وداع حمید رحیمی در جواب این سوال که درآغاز این سفر شان به میهن ، چه احساسی دارند؟ گفت : خیلی خوشحال هستم که باز به دیدار وطن ووطنداران خود میروم . زیاد تر خوشحال هستم که این بار تحفه «قهرمانی جهان» را با خود دارم وبه مردم خویش اهدا میکنم. این پیروزی وافتخار به تمام مردم افغانستان تعلق دارد.
این سفر که به دعوت رسمی کمیته محترم ملی المپیک وفدراسیون ملی بوکس کشور بعداز بدست آوردن عنوان قهرمانی جهانی WBU صورت میگیرد مدت یکهفته را در بر میگیرد، حمید رحیمی رادر این سفر، محترم سمیع سحاب منیجر ایشان ومحترم وحید رحیمی همراهی مینمایند.